PRIVAATSUSPOLIITIKA

Mida me sinu andmetega teeme?

Kui ostad midagi meie e-poest, küsime tehingu vormistamiseks sinu andmeid, nagu nimi, aadress ja e-posti aadress jm. Kasutame kogutud infot ainult eesmärgipäraselt ning kinnitame, et ei väljasta sinu andmeid kunagi kolmandatele isikutele ega ettevõtetele.

Luba andmete kasutamiseks

Kui edastad meile tellimust esitades, ostu vormistamisel, tasumisel, transpordi tellimisel või toote tagastamisel oma isiklikke andmeid, annad sellega meile nõusoleku nende andmete vastaval eesmärgil kasutamiseks.

Andmete väljastamine

Sinu isiklikke andmeid võime väljastada vaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele seadusest tulenevate nõuete puhul.

Kolmandate osapoolte teenused

Üldiselt kasutavad meie partneriteks olevad kolmandatest osapooltest teenusepakkujad enda poolt kogutud andmeid ainult oma teenuste pakkumiseks vajalikus ulatuses. Samas juhime su tähelepanu sellele, et mõnedel teenusepakkujatel, nagu pankadel ja teised maksetehingute vahendajatel, on oma privaatsustingimused, mis puudutavad nende poolt tehingute teostamiseks kogutavaid andmeid. Mõni teenusepakkuja võib asuda meist või sinust erinevas õigusruumis ja sellisel juhul alluvad selle teenusepakkujaga seotud tegevused vastava õigusruumi seadusandlusele. Näiteks juhul, kui sina oled Euroopas, aga tasud USA-s asuva maksetehingute vahendusteenuse abil.

Kui lahkud Reial kodulehelt või sind suunatakse kolmanda osapoole veebilehele või rakendust kasutama, siis ei kehti enam siin kirjeldatud privaatsus- ja müügitingimused. Meie ei vastuta teiste veebilehtede privaatsustingimuste eest ja soovitame teil nendega tutvuda.

Turvalisus

Teeme kõik endast oleneva, et kaitsta sinu isiklikke andmeid kadumise, varguse, soovimatu juurdepääsu, väärkasutuse, muutmise, avaldamise ja kahjustamise eest.

Reial OÜ ei müü, osta, ei anna, vaheta ega avalda muul viisil Konto- või Tehinguandmeid ega Kaardi valdaja isikuandmeid kellelegi, välja arvatud oma Vastuvõtjale, Visa/Mastercard Corporationile või vastusena kehtivatele valitsuse nõudmistele.

Teovõimelisus

Reial veebilehte kasutades ja veebipoest ostes kinnitad, et oled kehtiva seadusandluse mõistes teovõimeline. Teovõimetu või osalise teovõimega isiku tegevuse eest Reial veebilehel vastutab tema seaduslik esindaja (näiteks alaealise eest lapsevanem).

Muutused privaatsustingimustes

Jätame endale õiguse vajadusel kirjeldatud privaatsustingimusi muuta, nii et palume sul need aeg-ajalt üle vaadata. Oluliste muudatuste ja uuenduste kohta anname siin eraldi teada. Muudatused hakkavad kehtima veebilehel avalikustamise hetkest.

Küsimused ja kontaktinfo

Kui soovid lisateavet meie poolt kogutud andmete kohta või enda andmeid muuta või kustutada, siis võta meiega palun ühendust [email protected].

Ostukorv

Ostukorv on tühi.